مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به مساحت 200.000 متر مربع در فاز اول اجرا شامل سالن‌های نمایشگاهی با دهانه‌های 80 و 50 متری، سالن ملل، مجتمع‌های خدماتی و اداری

مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به مساحت 200.000 متر مربع در فاز اول اجرا شامل سالن‌های نمایشگاهی با دهانه‌های 80 و 50 متری، سالن ملل، مجتمع‌های خدماتی و اداری

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1391
محل جغرافیایی : 200,000
ادامه مطلب


کنترل سازه پل تقاطع مطلب نژاد با بزرگراه امام علی (ع)

              کنترل سازه پل تقاطع                مطلب نژاد با بزرگراه امام علی (ع)

مشاور : سازمان مشاور شهرداری تهران
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکي تهران
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1390
ادامه مطلب