طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی

طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1389
ادامه مطلب


مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر و پلازای آن (ایستگاه تقاطعی خط 3 و 6)

مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر و پلازای آن (ایستگاه تقاطعی خط 3 و 6)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1391
محل جغرافیایی : 5,000
ادامه مطلب


ایستگاه مترو توحید (تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7) به مساحت 30.000 متر مربع که با عمق46 متر عمیق ترین گود شهری میباشد.)

ایستگاه مترو توحید (تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7) به مساحت 30.000 متر مربع که با عمق46 متر عمیق ترین گود شهری میباشد.)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1391
محل جغرافیایی : 30,000
ادامه مطلب


طراحی 3 کیلومتر تونل خط 1 مترو شیراز به روش NATM ( حدفاصل ایستگاه های مطهری تا آوینی)

 طراحی 3 کیلومتر تونل خط 1 مترو شیراز به روش NATM ( حدفاصل ایستگاه های مطهری تا آوینی)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: شیراز
سال طراحی : 1387
ادامه مطلب


ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری (خط 3 مترو تهران (R3))

        ایستگاه مترو  خواجه عبدالله انصاری          (خط 3 مترو تهران (R3))

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1392
محل جغرافیایی : 15,000
ادامه مطلب


ایستگاه مترو فرصت شیرازی (خط 1 متروی شیراز)

             ایستگاه مترو فرصت شیرازی            (خط 1 متروی شیراز)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پرداراز
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: شیراز
سال طراحی : 1386
محل جغرافیایی : 8,000
ادامه مطلب


سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)

سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)

مشاور : نقش جهان پارس
کارفرما : سازمان نوسازي شهر تهران
نوع اسکلت : اسکلت بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1384
ادامه مطلب