لوح سپاس

لوح تقدیر طرح برتر سازه‌های فولادی در سال 1392

پروژه: سقف سالن‌های سه‌قلو در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

کارفرما: سازمان همیاری مردمی شهرداری تهران

مشاور: مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس

طراح سازه: مهندسین مشاور دنگاله (جهانگرد و همکاران)

نظارت عالیه بر ساخت و نصب سازه فولادی:مهندسین مشاور دنگاله (جهانگرد و همکاران)

پیمانکار: شرکت ماشین‌سازی اراک

\"\"