تونل

تونل قطعه 9 خط 1 مترو شیراز (اتمام لاینینگ نهایی تونل)