سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)

سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : سازمان نوسازي شهر تهران
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1384
ادامه مطلب