مجموعه تجاری دور مسجد نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران ( 35000 متر مربع)

مجموعه تجاری دور مسجد نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران ( 35000 متر مربع)

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1395
محل جغرافیایی : 35,000
ادامه مطلب


پاساژ حافظ بم

پاساژ حافظ بم

مشاور : مهندسان مشاور ستاوند ساز
کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: بم
سال طراحی : 1385
محل جغرافیایی : 14,000
ادامه مطلب