تالار شهر شیراز (مجتمع فرهنگی با زیر بناء 11000 متر مربع)

               تالار شهر شیراز                     (مجتمع فرهنگی با زیر بناء 11000 متر مربع)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شهرداری شیراز
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: شیراز
سال طراحی : 1393
محل جغرافیایی : 11,000
ادامه مطلب


سالن ورزشی سر پوشیده 3000 نفری اسفراین (سقف سازه فضاکار با دهانه 60 متر)

 سالن ورزشی سر پوشیده 3000 نفری اسفراین  (سقف سازه فضاکار با دهانه 60 متر)

مشاور : مهندسان مشاور ستاوند ساز
کارفرما : اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی
نوع اسکلت : سازه فضاکار
شهر پروژه: اسفراین
سال طراحی : 1389
محل جغرافیایی : 10,000
ادامه مطلب


ورزشگاه فومن

ورزشگاه فومن

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : دانشگاه فومن
نوع اسکلت : سازه فضاکار
شهر پروژه: فومن
سال طراحی : 1395
محل جغرافیایی : 4,000
ادامه مطلب


پايانه مرزي ميل 78

پايانه مرزي ميل 78

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: بیرجند
سال طراحی : 1386
محل جغرافیایی : 3,000
ادامه مطلب