نظارت عالیه نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

                 نظارت عالیه                      نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: شهر آفتاب
سال طراحی : 1390
محل جغرافیایی : 200,000
ادامه مطلب


نظارت عالیه ساختمان مرکزی بانک سپه (اراضی عباس آباد 35000 متر مربع در 20 طبقه)

نظارت عالیه ساختمان مرکزی بانک سپه (اراضی عباس آباد 35000 متر مربع در 20 طبقه)

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : بانک توسعه صادرات
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1387
محل جغرافیایی : 35,000
ادامه مطلب