پلهای دور میدان اصلی و چهار باغ نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران (جمعاً 6 پل)

پلهای دور میدان اصلی و چهار باغ نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران (جمعاً 6 پل)

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: شهر آفتاب
سال طراحی : 1390
ادامه مطلب