بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مدیریت فرکانس در شهر‌های مشهد، قزوین و شیراز

بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مدیریت فرکانس در شهر‌های مشهد، قزوین و شیراز

مشاور : مهندسین مشاور آتی فن
کارفرما : اداره کل ارتباطات رادیویی
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: شیراز
سال طراحی : 1388
محل جغرافیایی : 10,000
ادامه مطلب