سالن‌های صنعتی سمند ایران خودرو در کشور سنگال (بالغ بر 18 سالن و 000ر50 مترمربع)

سالن‌های صنعتی سمند ایران خودرو در کشور سنگال (بالغ بر 18 سالن و 000ر50 مترمربع)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شركت ايران خودرو سازه
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: سنگال
سال طراحی : 1385
محل جغرافیایی : 50,000
ادامه مطلب


شار پرتو ایرانیان (پرتو دهی گاما چهارمحال و بختیاری)

                     شار پرتو ایرانیان                     (پرتو دهی گاما چهارمحال و بختیاری)

مشاور : مهندسین مشاور دنگاله
کارفرما : شار پرتو ایرانیان
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: چهارمحال و بختیاری
سال طراحی : 1393
ادامه مطلب


طراحي سازه گالري 5.4.3.2،1 كارخانه شعيبيه (طرح توسعه نيشكر) به طول حدود 80 متر و برجك مربوطه

طراحي سازه گالري 5.4.3.2،1 كارخانه شعيبيه (طرح توسعه نيشكر) به طول حدود 80 متر و برجك مربوطه

مشاور : پارس صنعت
کارفرما : شركت سديد
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: اهواز
سال طراحی : 1375
ادامه مطلب