بيمارستان لوئی پاستور بم كه در زلزله سال 1382 سازه آن کوچکترین آسيبي نديد

بيمارستان لوئی پاستور بم كه در زلزله سال 1382 سازه آن کوچکترین آسيبي نديد

مشاور : مهندسان مشاور پیرراز
کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: بم
سال طراحی : 1370
محل جغرافیایی : 25,000
ادامه مطلب


کنترل سازه بیمارستان شریعتی 2 به مساحت 120000 متر مربع (منطقه 22 تهران)

کنترل سازه بیمارستان شریعتی 2 به مساحت 120000 متر مربع (منطقه 22 تهران)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني دکتر شريعتي
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1396
محل جغرافیایی : 140,000
ادامه مطلب