ویلای سبز رویان

ویلای سبز رویان

مشاور : دفتر معماری پادیاو پارت
کارفرما : بخش خصوصي
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران