ایستگاه مترو شهید زین الدین (خط 3 مترو تهران (S3))

             ایستگاه مترو شهید زین الدین          (خط 3 مترو تهران (S3))

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران