ایستگاه مترو قصردشت (خط 1 متروی شیراز)

ایستگاه مترو قصردشت (خط 1 متروی شیراز)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: شیراز