بازسازی و طرح تقویت سازه شیپ لودر

بازسازی و طرح تقویت سازه شیپ لودر

مشاور : پارس صنعت
کارفرما : پتروشیمی رازی
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: ماهشهر