مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به مساحت 200.000 متر مربع در فاز اول اجرا شامل سالن‌های نمایشگاهی با دهانه‌های 80 و 50 متری، سالن ملل، مجتمع‌های خدماتی و اداری

مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به مساحت 200.000 متر مربع در فاز اول اجرا شامل سالن‌های نمایشگاهی با دهانه‌های 80 و 50 متری، سالن ملل، مجتمع‌های خدماتی و اداری

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران