نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

مشاور : نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : اسکلت بتنی - فلزی
شهر پروژه: تهران